สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

#ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 นี้ ในเวลาตั้งเเต่ 08.00- 17.00 น. ที่ #สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์