สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

ประกาศ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สมัครเข้าร่วม

ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้ง 14

ที่ยังไม่ชำระเงินหรือยังค้างชำระเงินมัดจำในการเข้าร่วมค่ายฯ

สามารถชำเงินได้ ตั้งเเต่ วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์นี้ ในเวลา 12.10 - 13.00 น. เเละ 16.00 - 18.00 น. ของ วันที่ 17 ส่วน วันที่ 18 และ 19 เปิดใช้ชำระ เวลา 10.00 - 17.00 น. ที่ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์