สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 14

ใน วันที่  15 -19 มีนาคม 2560

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ผู้ที่มีจิตอาสาสนใจเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย      650     บาท

โดยแบ่งเป็น                                                  

  • ค่าอาหาร 350 บาท  
  • ค่ารถ 100 บาท
  • ค่าเสื้อ 100 บาท  
  • สมทบทุนค่าย 50 บาท
  • ค่าประกันชีวิต 50 บาท

สมัครเข้าร่วมค่ายได้ที่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

เวลา 12.00-13.00 น.และ 16.00-18.00 น.

* หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 มกราคม 2560 นี้