สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

ค่ายครุศิษย์ครุธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง 

วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2559 

ณ วัดเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ติดต่อสอบถามเพื่มเติมได้ที่ : แฟนเพจสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

 หรือ Download