สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ ชาวคณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม 
ค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ ชาวคณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม 
ค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3 
ในวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านดงหวาย ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

สนใจติต่อได้ที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์