สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

สรุปผลการเลือกตั้งนายกนักศึกษาคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2559

******************************************
อันดับที่ 1 นายอนุพงศ์ คอนดี    พรรครักษ์ครุศาสตร์ รวมคะแนน 1,321 เสียง

อันดับที่ นายภัคพงษ์ ไชยกา  พรรคครูอาสา         รวมคะแนน    861 เสียง

******************************************
ไม่ประสงค์ลงคะแนน รวมคะแนน 335 เสียง
บัตรเสีย รวมคะแนน 24 เสียง
รวมผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 2541 เสียง

******************************************
นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 
*** เบอร์ 1 นายอนุพงศ์ คอนดี พรรครักษ์ครุศาสตร์ ***