สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB
 

คู่มือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ปีการศึกษา 2558

 

   

 เพลงมาร์ชคณะครุศาสตร์ 

เนื้อร้อง/คำร้อง/ทำนอง และร้องโดย อาจารย์ มนตรี วงระคร 

  

   

   

โลโก้คณะครุศาสตร์ 

  
        
      โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี