สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

ประเพณีรับน้องสร้างสรรค์ครุศาสตร์สดใสห่างไกล อบายมุข 2557

โครงการ ED Freshy Boy & Girl 2557

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 2557

ประเพณีลอยกระทง 2557

เตรียมโครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557  อบรมเตรียมความพร้อมค่ายครุศิษย์ครุธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง 2557

 
โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #1 โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #2 โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #3
โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #4 โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #5 โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #6
โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #7 โครงการค่ายครุศิษย์ครุธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง ปีการศึกษา 2557 #8 5 ธันวามหาราช 2557
 
ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 12 โครงการประชุมเชียร์และชิงธงคณะครุศาสตร์ #57  โครงการ ครุศาสตร์สัญจร แนะแนวทางสร้างครูคนใหม่ ครั้งที่ 3
 

 

                                           

                                                                    

 

คู่มือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ปีการศึกษา 2558

 

   

 เพลงมาร์ชคณะครุศาสตร์ 

เนื้อร้อง/คำร้อง/ทำนอง และร้องโดย อาจารย์ มนตรี วงระคร 

  

   

   

โลโก้คณะครุศาสตร์ 

  
        
      โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
         

*เพิ่มเติม: http://academic.udru.ac.th/~reg/index.php/calendar/2015-07-10-02-40-48.html