สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

 ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

#ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560...

ที่ยังไม่ชำระเงินหรือยังค้างชำระเงินมัดจำในการเข้าร่วมค่ายฯ

ที่ยังไม่ชำระเงินหรือยังค้างชำระเงินมัดจำในการเข้าร่วมค่ายฯ

ประกาศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สมัครเข้าร่วม ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น...

สมัครค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 14

สมัครค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 14

ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ใน วันที่  15 -19 มีนาคม 2560 ณ...

ค่ายครุศิษย์ครุธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง

ค่ายครุศิษย์ครุธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง

ค่ายครุศิษย์ครุธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง  วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2559  ณ วัดเวฬุวัน...

ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ ชาวคณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม  ค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ ชาวคณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม ค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ ชาวคณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม ค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่...

ค่ายครุศิษย์ครุธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง 2559

 

 

 การแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม